โปรแกรมคำนวณจุดคุ้มทุน

Home / ROI
 
** หน้าโปรแกรมคำนวณนี้รองรับสำหรับการใช้งานบนเครื่อง PC เท่านั้น
เหมาะสำหรับบราวเซอร์ Firefox,Safari,Google Chrome
 
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (กม./ลิตร)

Selected
0.00
(0.00-100.00)
ราคาน้ำมันต่อลิตร

Selected
0.00
(0.00-100.00)
ราคาแก๊ส LPG / ลิตร

Selected
0.00
(0.00-100.00)
ราคาติดตั้งระบบแก๊ส

Selected
10000
(10,000-60,000)
ระยะทางวิ่งเฉลี่ยต่อวัน

Selected
0
(50-500)
จะใช้รถคันนี้กี่ปี

Selected
0
(0-20)
  ผลลัพธ์
  อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (บาท./กม.)
อัตราสิ้นเปลือง LPG (บาท./กม.)
ประหยัดเงิน (บาท./กม.)


 
0
0
0
 
  ค่าน้ำมันต่อเดือน (บาท/เดือน)
ค่าแก๊สต่อเดือน (บาท/เดือน)
ประหยัดเงิน (บาท/เดือน)
 
0
0
0
 
  ระยะคืนทุน (เดือน)    
  ค่าน้ำมันต่อปี (บาท/ปี)
ค่าแก๊สต่อปี (บาท/ปี)
ประหยัดเงินต่อปี (บาท/ปี)

 
0
0
0
 
  ค่าใช้จ่ายรวม โดยประมาณตลอดระยะเวลาการใช้รถ      
 
ค่าน้ำมันต่อ 0 ปี (บาท)
ค่าแก๊สต่อ 0 ปี (บาท)
ประหยัดเงิน 0 ปี (บาท)


 
0
0
0
 
 
  ตารางแสดงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง :                                                  บาท
น้ำมัน
LPG
ประหยัด
1 km
0
0
0
1 เดือน
0
0
0
1 ปี
0
0
0
5 ปี
0
0
0
Remark
1. อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันคำนวนได้ ดังนี้
1.1 เติมน้ำมันให้เต็มถัง (เต็มถัง หมายถึง เติมจนเต็มหยุดจ่ายน้ำมันโดยอัตโนมัติ)
1.2 Reset บันทึกระยะทาง (ตรงหน้า กิโลเมตรที่ใช้ไป) ให้เป็นศูนย์ หรือ จดบันทึก
กิโลเมตรล่าสุดที่ใช้ไปก็ได้ เช่น รถคันนี้ใช้ไปแล้ว 15,000 กม. เป็นต้น
1.3 ขับรถใช้ความเร็วตามปกติ เป็นระยะทางประมาณ 150-200 กม.
1.4 จากนั้นเติมน้ำมันเต็มถังอีกครั้ง แล้วดูที่ ตู้จ่าย ว่าเติมเข้าไปทั้งหมด กี่ลิตร?
1.5 ดูรายการระยะทางที่ใช้ไป หรือ จำนวนกิโลเมตรทั้งหมดที่ใช้ไปว่าเป็นเท่าใด?
1.6 ให้นำจำนวนลิตรน้ำมันที่เติม หาร จำนวน กิโลเมตรที่วิ่งได้
1.7 ผลลัพธ์ = อัตรสิ้นเปลืองน้ำมันของรถท่าน
Untitled Document